SÅ HÄR FUNGERAR FRG


Konceptet FRG

Konceptet FRG, och innehållet i grundutbildningen, har utvecklats av, och förvaltas av, Civilförsvarsförbundet på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).


Hur blir man medlem i FRG?

När du har genomgått grundkursen på 36 timmar och skrivit avtal med Civilförsvarsföreningen i Täby Österåker blir du FRG-medlem. Du kan sedan delta i aktiviteter, vidareutbildning och övningar - i mån av tid, lust och möjlighet. Du ska vara över 18 år.

FRG-medlemmar bör vara organiserade i någon av de frivilliga försvarsorganisationerna.


Varje Frivillig Resursgrupp (FRG) är unik

FRG är kommunens resurs och varje kommun avgör om den vill ha en FRG, och hur gruppen ska användas. FRG tillhör och styrs alltså av sin kommun. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys styr till exempel i viss mån vilken utbildningsinriktning den lokala FRG-enheten ska ha.

De frivilliga som engagerar sig i FRG bidrar alla med sin kompetens från olika verksamhetsområden i det dagliga livet.


FRG i skarp insats

Alla insatser aktiveras efter beslut från kommunledningen. FRG kan inte på eget initiativ aktivera sig själv och kan heller inte aktiveras av en extern part.

Om du deltar i skarpt läge blir du tillfälligt anställd av din kommun och då gäller samma försäkrings- och arbetsmiljöskydd för FRG-medlemmar som för kommunens övriga anställda.


Roller inom FRG

De flesta FRG-medlemmar är de som har genomgått grundkursen och deltar på aktiviteter, fortbildning och övningar. I skarp insats tilldelas de uppgifter att utföra av FRG-ledare. Dessa är team leaders och leder arbetet på fältet vid övning och skarp insats.

De FRG-ansvariga har det övergripande ansvaret för verksamheten Vid aktivering har oftast FRG-ansvariga en stabsroll och jobbar med eller nära kommunens krisledning.


FRG-nätverket inom Norrförort

Inom nätverket FRG Norr tränar och vidareutvecklar de olika grupperna vissa rutiner och processer tillsammans. Man lär av varandra. Varje FRG-enhet är dock en oberoende enhet i FRG-nätverket.