START

FRIVILLIGA RESURSGRUPPEN, FRG

FRG är en grupp människor som engagerar sig ideellt i kommunens krisberedskap.

Den har som uppgift att förstärka kommunens ordinarie resurser i utsatta lägen

eller vid en kris.


Stöttar vid kris eller annan händelse

FRG:s uppgift är att stötta kommunen och dess invånare vid en kris. FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt, och är då ett stöd till kommunen i form av ”extra händer och fötter” som kan hjälpa utsatta människor.


FRG kallas in för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. En annan viktigt uppgift är att ge medmänskligt stöd till drabbade.


FRG kan vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter. Ibland samverkar också FRG från flera kommuner, såsom vid händelser över kommungränserna.


Utbildar allmänheten i hemberedskap

Samhällets resurser (där FRG ingår) räcker inte för  att hjälpa alla - i första hand måste hjälpen gå till de som behöver den mest. Därför måste alla kommunens invånare, som har möjlighet, vara förberedda för att klara sig själva så långt det går vid t.ex. längre elavbrott, brist

på dricksvatten, oväder, stark kyla eller hög värme.

 

FRG-medlemmar informerat allmänheten om vårt sårbara samhälle, på uppdrag av Civilförsvarsföreningen, för att

fler ska klara sig själva i händelse av kris.

Mångfald är vår styrka

FRG Täby-Österåker består av nästan 100 frivilliga – kvinnor och män, äldre och yngre. Mångfalden hos våra medlemmar är vår styrka.  Alla FRG:are bidrar med sina egna erfarenheter, yrkesbakgrunder och utbildningar.

Alla inom FRG jobbar frivilligt och gör detta på sin fritid, vid sidan av jobb eller studier.


Bor du i Täby eller Österåker, är minst 18 år och har ett intresse för att hjälpa andra? Då kan FRG vara något för dig!